Handelsbetingelser

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.1
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og ydelser på tapastreat.dk til levering i Storkøbenhavn eller afhentning i vores forretning Kastrupvej 110, st.tv, 2300 København S.

1.2
Ved at bruge hjemmesiden tapastreat.dk eller foretage køb på tapastreat.dk accepterer du at være bundet af disse Salgs- og Leveringsbetingelser. Ønsker du ikke at være underlagt disse Salgs- og Leveringsbetingelser, skal du straks forlade hjemmesiden tapastreat.dk. Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt udsolgte varer, afvigelser fra det skrevne samt viste billeder.

2 UDBYDER
2.1 Udbyder er: Harvest Catering ApS, binavn Tapas Treat CVR 35393773, Kastrupvej 110.st.tv, 2300 København S, tlf. (+45) 49404888.

3 AFTALEINDGÅELSE
3.1
Du vælger de fødevarer, drikkevarer og andre varer (’Varer og Ydelser’), som du ønsker at købe, ved at føje dem til din digitale ’indkøbskurv’. Du kan se, rette og slette de valgte Varer og Ydelser i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ’gennemfør betaling’. Du vil blive bedt om at acceptere disse Salgs- og Leveringsbetingelser.

3.2
Der er IKKE indgået nogen bindende aftale mellem os, før du har modtaget en ordrekvittering fra os på den mailadresse, som du har oplyst ved bestillingen.

3.3
Du skal være fyldt 16 år for at kunne foretage køb af drikkevarer, der indeholder alkohol. Hvis du ikke er fyldt 18 år, må du kun købe drikkevarer, der indeholder op til 16,5% alkohol. Du skal være fyldt 18 år for at kunne købe drikkevarer, der indeholder mere end 16,5% alkohol.

4 BESKRIVELSE AF DE VARER OG YDELSER, SOM DU KAN KØBE
4.1
På tapastreat.dk kan du købe fødevarer, heri også samlet benævnt ’Varer og Ydelser’.

4.2
De Varer og Ydelser, som du kan købe, er nærmere beskrevet på den specifikke side på tapastreat.dk, hvor du vælger de Varer og Ydelser, der skal overføres til din indkøbskurv.

4.3
Har du spørgsmål til dine Varer og Ydelser eller tidspunktet for forventet levering, kan du kontakte os på kontakt@tapastreat.dk.

5 BETALING
5.1
Vi modtager følgende betalingskort: Dankort, Dankort/Visa, Mastercard. Du kan også betale med Mobilepay. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

5.2
Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør.

5.3
Vi trækker pengene på din konto, når din bestilling er gennemført på tapastreat.dk

6 PRIS OG OMKOSTNINGER
6.1
Alle priser på tapastreat.dk er angivet inklusive moms. Herudover skal du hvis du vælger at få din ordre leveret, betale leveringsomkostninger, der vil blive oplyst på bestillingssiden, inden du bliver bedt om at klikke på ’gennemfør betaling’. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte leveringsomkostninger, samt den lovpligtige opkrævning for de poser som ordren leveres i.

6.2
Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse over den samlede købesum samt leveringsomkostninger i din indkøbskurv inden du klikker på ’gennemfør betaling’.

7 LEVERING OG AFHENTNING
7.1
Leveringssted og leveringsinterval for levering af Varer og Ydelser aftales i forbindelse med, at du afgiver din bestilling. Vi tager dog forbehold for evt. hændelser, og derfor kan vi først garantere, at din ordre leveres allersenest en time efter dit valgte leveringsinterval.

7.2
Levering er sket, når dine Varer og Ydelser i overensstemmelsen med vores aftale er stillet til din disposition på den aftalte leveringsadresse eller afhentet hos Tapas Treat. OBS: Hvis der ikke er nogen på adressen, kan din mad blevet afleveret hos en nabo, eller returneret til vores køkken, hvilket du får besked om, levering er sket, når dine Varer og Ydelser er stillet til din disposition på en af disse steder. Opstår der problemer, kontakt da kundeservice på 49404888.

7.3
Vi leverer mandag til fredag mellem kl.15.00 og 20.00, og lørdag fra kl.11.00 til kl.16.00. Der er ingen levering om søndagen.

7.4
Hvis din bestilling ikke er afhentet hos Tapas Treat, Kastrupvej 110, 2300 København S, senest 4 timer efter det aftalte afhentningstidspunkt, er vi af hygiejnehensyn nødt til at kassere din mad uden refusion af din betaling.

Sæt selv al maden i køleskabet når den er afleveret, medmindre du spiser med det samme.

7.5
Har du spørgsmål til leveringen, kan du kontakte os på kontakt@tapastreat.dk.

7.6
Levering foretages af enten Tapas Treat selv eller af vores samarbejdspartner Mover.

7.7
Varer og Ydelser leveres til de fleste adresser i Storkøbenhavn. Kan vi ikke levere til den ønskede leveringsadresse, vil du få meddelelse herom i forbindelse med din bestilling og inden du klikker på ’gennemfør betaling’.

8 AFBESTLLING

Ordrer under DKK 5.000

8.1
For ordrer under DKK 5000, inklusive moms, skal afbestilling ske skriftligt til kontakt@tapastreat.dk, således at afbestilling er modtaget hos os minimum 4 hele hverdage før det aftalte afhentnings- leveringstidspunkt. Ved afbestillingen modtager du en bekræftelse på, at afbestillingen er modtaget.

Ordrer på eller over DKK 5.000

8.2
For ordrer på eller over DKK 5000, inklusive moms, skal afbestilling ske skriftligt til kontakt@tapastreat.dk, således at afbestilling er modtaget hos os minimum 10 hele hverdage før det aftalte afhentnings- leveringstidspunkt. Ved afbestillingen modtager du en bekræftelse på, at afbestillingen er modtaget.

Ved afbestilling senere end 10 hele hverdage før den aftalte leveringsdato gælder følgende regler: Ved afbestlling op til 6 hele hverdage inden det aftalte afhentnings- leveringstidspunkt, kan vi kræve en godtgørelse svarende til 25 % af den aftalte pris, inklusive moms, for det bestilte. Ved afbestlling op til 4 hele hverdag inden det aftalte afhentnings- leveringstidspunkt, kan vi kræve en godtgørelse svarende til 75 % af den aftalte pris, inklusive moms, for det bestilte Derudover kan vi kræve betaling for udgifter til særligt aftalte ydelser, såfremt vi ved bestillingen har angivet, at disse særligt aftalte ydelser ikke kan afbestilles.

Nægtes modtagelse af bestillingen på den aftalte leveringsdato, betales fuld pris for hele bestillingen.

9 FORCE MAJEURE
9.1
Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure.

10 FORTRYDELSESRET
10.1
Efter Forbrugeraftaleloven har forbrugere som hovedregel ret til at fortryde deres køb på nettet uden begrundelse inden for en frist på 14 dage. Bemærk, at der ikke er fortrydelsesret for mad og drikkevarer

10.2
De Varer og Ydelser, som vi sælger, er dog undtaget fra fortrydelsesretten. Generelt drejer det drejer sig om: Fødevarer, drikkevarer som leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads, eller som afhentes.
Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som vi ikke har indflydelse på,

11 HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN ELLER YDELSEN – REKLAMATION
11.1
Vi bestræber os altid på at levere korrekte og mangelfrie Varer og Ydelser.

11.2
Skulle du alligevel modtage en Vare eller Ydelse, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på kontakt@tapastreat.dk eller pr. telefon 49404888, så vi kan rette eventuelle fejl.

11.3
Der kan være tilfælde hvor vi vil bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os.

11.4
Vi dækker dine omkostninger ved returneringen.

12 REKLAMATION – VARER OG YDELSER
12.1
Købelovens regler om mangler finder anvendelse.

12.2
Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Ved reklamation over fødevarer og drikkevarer beder vi dig give os besked hurtigst muligt efter du har opdaget manglen og senest samme dag efter modtagelsen. Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller returnering af købesummen.

13 SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE
13.1
Ønsker du at klage over en Vare eller Ydelse, som du har købt hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

13.2
Du kan også klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klager kan også indgives online til Center for Klageløsning (Forbrugerklagenævnet) via Klageportalen for Nævnenes hus. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000.

13.3
Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

14 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR
14.1
Tapastreat.dk stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende tapastreat.dk. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af tapastreat.dk og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af tapastreat.dk. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.

14.2
Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 1.000.

14.3
De i disse Salgs- og Leveringbetingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

15 PERSONDATA
15.1
For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger:

Dit navn
Din adresse
Dit telefonnummer
Din e-mail

15.2
Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte Varer og Ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør – kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. Vi kan også sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har givet samtykke til dette.

15.3
Den dataansvarlige er Harvest Catering ApS. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

15.4
Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

15.5
Oplysninger, som du har afgivet til Harvest Catering ApS, videregives ikke til tredjemand udover navn og adresse til, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger i forbindelse med et evt. salg af Harvest Catering ApS forretningsaktiviteter.

15.6
Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget registrerede oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse imod at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Harvest Catering ApS via kontakt@tapastreat.dk eller pr. brev.

15.7
Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

15.8
I øvrigt gælder vilkårene i vores persondatapolitik.

16 LOVVALG
16.1
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. Københavns Byret er værneting.