Privatlivspolitik for Tapas Treat

Når du køber varer eller ydelser fra eller i øvrigt interagerer med os, herunder besøger vores hjemmeside registrerer og behandler vi personoplysninger om dig. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Du finder vores kontaktoplysninger nederst i politikken.

I denne politik beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når: 

  • du besøger vores hjemmeside og/eller tager kontakt til os
  • du køber varer eller tjenesteydelser fra os
  • du tilmelder dig vores nyhedsbreve du deltager i spørgeundersøgelse eller testpaneler

Ligeledes beskriver vi, hvordan vi deler dine oplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine personoplysninger.

 

1. Når du besøger vores hjemmeside og/eller tager kontakt til os

Når du besøger tapastreat.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det kan fx være oplysninger om din browsertype, hvilke ord du søger på, din IP-adresse mv.

Formålet er at optimere din brugeroplevelse af hjemmesiden samt at optimere sidens funktion.

Vi anvender cookies, som giver os værdifulde oplysninger om brugen af vores hjemmeside. En cookie er en lille bid information, som sendes til din browser fra en webserver, og som gemmes på din harddisk, indtil du sletter den. Vi anvender denne information til at følge trafikmønstre, som igen anvendes i forbindelse med systemadministration, indsamling af oplysninger om besøgsadfærd og præferencer med henblik på at optimere hjemmesiden.

Behandlingen foregår på baggrund af dit samtykke til cookies.

Tager du kontakt til os, behandler vi dine kontaktoplysninger, fx e-mailadresse eller telefonnummer. Formålet med behandlingen er at besvare dine henvendelser og servicere dig.

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 5 år efter dit besøg eller henvendelse, hvorefter vi sletter dem. 

 

2. Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os

Når du køber varer eller ydelser fra os, bliver du bedt om at opgive kontaktoplysninger, fx navn, e-mail, adresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger samt andre oplysninger, som er relevante for leveringen af den ønskede vare eller ydelse. 

Formålet med behandlingen er, at vi kan opfylde aftalen, som du indgår med os, dvs. bekræfte dine køb, levere dine varer, opkræve betaling, yde service og eventuelt kreditere køb mv. Behandlingen af dine oplysninger foregår derfor på baggrund af vores pligt til at opfylde en kontrakt.

Når du køber vin og alkohol hos os, behandler vi desuden oplysninger om din alder med det formål at overholde de lovfastsatte aldersgrænser for salg af vin og alkohol.

Desuden behandler vi oplysninger om dine køb, for at kunne overholde lovmæssige krav til fx regnskab og bogføring. Vi behandler derfor disse oplysninger på baggrund af pligten til at overholde en retlig forpligtelse.

Ligeledes behandles oplysningerne om dine køb for at kunne markedsføre nye produkter samt sende tilbud til dig.

Endelig registrerer vi din IP-adresse med det formål at varetage vores interesse i at undgå svindel, herunder fx falske bestillinger.

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysninger om dine køb i 5 år efter udløbet af det år, hvori købene blev afsluttet, hvorefter vi sletter dem.  

 

3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig. 

I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger om dig, f.eks. hvilket postnummer, du bor i, eller andre oplysninger, som du konkret giver os. Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig.

Vi behandler de nævnte oplysninger på baggrund af det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbreve. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en e-mail til gdpr@tapastreat.dk eller framelde dig direkte i et af nyhedsbrevene.

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne indtil du har trukket dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter dem.

 

4. Når du deltager i en spørgeskemaundersøgelse og/eller i vores testpaneler

Når du tilmelder dig vores testpaneler eller deltager i vores spørgeskemaundersøgelse, behandler vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer. Vi registrerer også dine svar på spørgeskemaerne og/eller svar i forbindelse med deltagelse i testpanelet samt andre oplysninger om dig, fx om du har børn i husstanden, hvilket postnummer, du bor i, eller andre oplysninger, som du konkret giver os. Vi bruger disse yderligere oplysninger i vores forretningsudvikling, til produktforbedringer og nylanceringer.

Vi behandler de nævnte oplysninger på baggrund af det samtykke, som du afgiver ved deltagelse i spørgeskemaundersøgelser eller tilmelding til testpaneler. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en e-mail til gdpr@tapastreat.dk. 

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 1 år efter modtagelsen af dine besvarelser, hvorefter vi sletter dem eller anonymiserer dem. 

 

Videregivelse til tredjemand, databehandlere og sikkerhed

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller i tilfælde af at det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en professionel betalingsfacilitator varetage modtagelsen af din betaling på vegne af os, ligesom når vi udsender nyhedsbreve, målretter vores markedsføring herunder retargeting, eller når du deltager i en undersøgelse om vores virksomhed eller produkter.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed om disse oplysninger og må ikke anvende dem til andet formål end at opfylde den indgåede aftale med os. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører betalingsoplysninger. Vær dog opmærksom på, at oplysninger, der sendes på e-mail eller udveksles via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

 

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre privatlivspolitikken til en hver tid. Privatlivspolitikken er dato markeret.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder, og du kan derfor:

  • anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • modsætte dig behandlingen, herunder særligt i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring og profilering
  • altid trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til gdpr@tapastreat.dk (tilbagekaldelsen har dog ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af samtykke)
  • indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (læs mere om indgivelse af klage her: Datatilsynet)

Dog kan ovennævnte rettigheder var underlagt visse begrænsninger eller betingelser, sådan at du fx ikke i alle tilfælde har ret til sletning mv., men dette afhænger af konkrete omstændigheder.

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via:

E-mail: gdpr@tapastreat.dk

 

Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K 
Tlf.: (+45) 33 19 32 00
Fax: (+45) 33 19 32 18

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/